Visma Fakturering

Gör inställningar för AutoCollect

Första gången du väljer att skicka förfallna fakturor till AutoCollect för kravhantering får du ange vissa uppgifter som krävs för att använda tjänsten. Det är till exempel uppgifter om vem på ditt företag som kommer att vara kontaktperson gentemot Visma Financial Solutions, som är det företag som sköter kravhanteringen. Du får också ange det konto Visma Financial Solutions ska använda när de ska föra över kundens betalningar till dig.

Du kan även göra dessa inställningar innan du skickar ditt första uppdrag till AutoCollect.

Relaterade avsnitt

AutoCollect, fliken Skapa uppdrag
AutoCollect, fliken Pågående uppdrag
AutoCollect, fliken Avslutade uppdrag
Visma AutoCollect
Skicka uppdrag, kommando
Påminnelser och ränta, företagsinställningar

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)