Ta emot e-dokument

I Visma Fakturering kan du ta emot leverantörsfakturor helt elektroniskt från dina leverantörer. Det innebär att din leverantör skickar en faktura från sitt ekonomiprogram direkt till ditt Visma Fakturering och informationen på fakturan läses in helt automatiskt.

När du väljer att ta emot dina leverantörsfakturor som e-faktura, behöver du informera dina leverantörer om detta. För att underlätta informationen kan du använda dig av utskriften Begäran om e-faktura.

Har du leverantörer som inte kan skicka e-fakturor till dig, utan vill fortsätta att skicka pdf- eller pappersfakturor, kan du ändå få in dem som e-fakturor till ditt program. Leverantören skickar då istället sina pdf- eller pappersfakturor till Vismas scanningtjänst. Där tolkas fakturan och omvandlas till en e-faktura som sedan skickas vidare till ditt program där du läser in den. Tillsammans med e-fakturan bifogas alltid en pdf så att du har möjlighet att se fakturan i sin helhet. Scanningcentralen arkiverar orginalfakturan.

 

Se komplett prislista för att ta emot e-dokument här.

Relaterade avsnitt