Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik

Innan du kan fakturera rot- eller rutarbete eller installation av grön teknik till din kund måste du göra vissa inställningar. Läs mer om detta i avsnittet Gör inställningar för att fakturera husarbete/grön teknik.

Kontrollera även att arbetet du utfört åt kunden verkligen ingår i det som kallas husarbete eller grön teknik. På Skatteverkets hemsida finns en förteckning över vilka tjänster som ingår. För husarbete är det endast arbetet som ligger till grund för skattereduktion och för grön teknik är det både arbete och material.

 1. Välj Försäljning - Kundfakturor och klicka på Ny.
 2. Plocka upp aktuell kund.
 1. Kontrollera betalningsvillkoret. Det kan vara bra att ändra det till 10 eller 20 dagar netto så att du inte behöver ligga ute med pengar längre än nödvändigt.
 2. Markera rutan Innehåller husarbete eller Innehåller grön teknik.

Nu visas några nya kolumner och fält på kundfakturan. Knappen Fördela skattereduktion blir också aktiv.

 1. Har du angett att fakturan innehåller husarbete ska du markera Rot eller Rut beroende på vad fakturan avser.
 2. Plocka upp de aktuella artiklarna i kolumnen Artikelnummer. Du kan ha både materialkostnader och arbetskostnader på samma faktura.
 3. Ange för varje artikelrad vilken typ av skattereduktion som ditt arbete respektive material tillhör. Detta anger du i kolumnen Typ av skattereduktion. För husarbete ska du ange typ för både arbete och tillhörande material och för grön teknik används samma typ för både arbete och material. Det finns även en typ för övriga kostnader som rör det utförda arbetet. De olika typerna som finns att välja mellan är framtagna av Skatteverket. Läs mer i avsnittet Kundfakturor, fliken Faktura.

Vill du att den här informationen ska fyllas i automatiskt när du plockar upp artikeln på fakturan kan du ange typ av skattereduktion på artikeln i artikelregistret.

 1. Ange hur många timmar du har lagt ner i kolumnen Arbetade timmar. Antalet du har skrivit in i kolumnen Levererat antal föreslås.

Uppgifterna om vilken typ av skattereduktion fakturan avser och antalet arbetade timmar används när du ansöker om skattereduktion hos Skatteverket. Antalet arbetade timmar ska vara det faktiska antalet arbetade timmar, därför kan du ändra den här kolumnen fram till att du har skapat ansökan. Det kan till exempel bli aktuellt om du fakturerar i förskott.

Fälten Att betala, Skattereduktion och Underlag för skattered beräknas utifrån de inställningar som finns i företagsinställningarna.

 1. Klicka på Fördela skattereduktion och kontrollera att du har rätt personnummer på kunden. Har du inte personnumret i kundregistret får du skriva in det här. Personnumret krävs när du ska göra ansökan hos Skatteverket.
 2. Ange fastighetsbeteckning eller lägenhetsbeteckning om kundfakturan gäller rotarbete eller grön teknik. Dessa uppgifter krävs när du ansöker om skattereduktion.

Om beloppet som kunden ska betala understiger skattereduktionen, är kundfakturan inte ansökningsbar i programdelen Skattereduktion. Fakturan kan skickas via programmet och därefter måste ansökan göras manuellt på Skatteverkets hemsida.

Om kunden inte har rätt att få avdrag för hela beloppet kan du ändra detta manuellt under Fördela skattereduktion. Du markerar då Fördela reduktionen manuellt och skriver in beloppet som kunden har rätt till.

Om det är flera personer som äger fastigheten och som ska göra avdrag lägger du även till dessa under Fördela skattereduktion. Här skriver du in ytterligare personnummer och namn. Om du inte har markerat Fördela reduktionen manuellt fördelar programmet beloppet jämt mellan personerna.

 1. Klicka på Stäng när alla uppgifter är ifyllda.
 2. Skicka kundfakturan som vanligt när du kontrollerat alla uppgifter. Kontrollera även att du har rätt fakturamall innan du skickar kundfakturan. Du kan använda mallen Faktura Silver - logotyp med skattereduktion som installeras med programmet.

När du är klar med din faktura kan du följa den i programdelen Betalningar - Skattereduktion. På fliken Översikt fakturor ser du vilken status din faktura har.

På fliken Spårningkundfakturan kan du se hur stort beloppet är som du väntar på från Skatteverket.

Kreditera kundfaktura som innehåller husarbete/grön teknik

Har något blivit fel på en kundfaktura som innehåller husarbete/grön teknik kan du ändra direkt på fakturan om du inte har journalfört den. Om du har journalfört kundfakturan måste den krediteras. En kundfaktura som innehåller husarbete/grön teknik kan inte vara en kreditfaktura, eftersom du inte kan ha med minusbelopp i underlaget till ansökan. Du måste alltså kreditera hela kundfakturan och sedan skapa en ny kundfaktura med rätt uppgifter. Om kreditfakturan ska kreditera den ursprungliga fakturan i sin helhet och det redan finns en betalning på denna, måste du dessutom direktbetala både debet- och kreditfakturan. Du kan inte använda kommandot Kvitta debet mot kredit i detta fall.

Relaterade avsnitt