Artikelkonteringar, kortläge

Kortläget för Artikelkonteringar hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Artiklar - Artikelkonteringar.

Här anger du hur artiklar ska konteras vid försäljning. Hanterar du många olika artiklar på samma sätt lägger du bara upp en kod för dem. Koden som du skriver in med tillhörande konteringar, visas som förslag när du registrerar en artikel som har den aktuella konteringskoden.

Programmet kontrollerar att de kontonummer du anger verkligen finns i din kontoplan. Du kan, för varje konto, välja ett kontonummer i kontoplanen genom att klicka på listknappen eller trycka på Alt+Pil ned och sedan dubbelklicka på kontot. I kontoplanen kan du också välja att lägga in ett nytt konto eller ändra ett befintligt.

Du kan även lägga upp nya, ändra och radera befintliga artikelkonteringar.

Relaterade avsnitt