E-posttexter, företagsinställningar

E-posttexter hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - E-posttexter.

Här har du möjlighet att skriva in egna rubriker och meddelandetexter till de e-postmeddelanden som skickas från programmet. Du kan skriva in olika texter för de olika dokumenttyperna.

De e-posttexter du anger här används endast i de e-postmeddelanden som skickas när du har valt utskriftsvalet Lokal e-post och inte i de e-postmeddelanden som skickas via utskriftsvalet E-post.

Se fältförklaringarna nedan vilka villkor du kan använda i meddelandetexterna.

Relaterade avsnitt