Visma Fakturering

Justering av databas

I och med att du har uppdaterat från version 2017.0 eller tidigare till version 2017.1 eller senare så har programmets data flyttats till en SQL-databas. För att du ska kunna börja arbeta i den nya programversionen så har vissa nödvändiga justeringar gjorts i företagets databas.

Anledningen till detta kan vara att det har funnits dubbletter av till exempel leverantörsnummer, kundnummer och artikelnummer. Dubbletter tillåts inte och därför raderas en av posterna. I dessa fall sparas den första posten och den andra raderas. Den raderade posten sparas i en loggfil så att du kan se dess uppgifter. Har du behov av att komplettera den post som finns kvar med uppgifter från den post som är raderad, kan du använda loggfilen för att kopiera de uppgifter du vill föra över till den sparade posten. Det kan därför vara bra att kontrollera de poster som är borttagna så att du inte går miste om information som du vill behålla.

Andra anledningar till att justeringar har gjorts kan vara att det saknas vissa uppgifter. I dessa fall kompletteras uppgifterna för att databasen ska bli komplett.

Du kan se vilka ändringar som har gjorts genom att klicka på länken loggfil i dialogrutan som visas i samband med uppdateringen. Du kan även i efterhand öppna loggfilen genom att välja Hjälp - Om Visma Fakturering, knappen Systeminfo.

Så här kan en loggfil se ut:

Nedan följer en förklaring till loggfilens innehåll:

Info i kundloggfil Förklaring
Raderat dubblett
(leverantör, kund, artikel)
Om det finns mer än en post med samma nummer sparas den första posten och den andra raderas. Här visas uppgifterna om den raderade posten.
Raderat dubblett
(kundkontakt, leverantörskontakt)
Om det finns mer än en post med samma signatur och kundnummer/leverantörsnummer sparas den första posten och den andra raderas.
Raderat dubblett
(staffling på inköpspris för samma antal, artikelnummer och leverantörsnummer)
Om det finns en dubblett på staffling för inköpspris, dvs samma artikel, samma leverantör och samma antal så raderas denna. Här visas uppgifterna om den raderade dubbletten.
Raderat leverantör utan leverantörsnummer Om det finns en leverantör som saknar leverantörsnummer så raderas den. Här visas uppgifterna om den raderade leverantören.
Raderat artikel utan artikelnummer Om det finns en artikel som saknar artikelnummer raderas den. Här visas uppgifterna om den raderade artikeln.
Raderat kund utan kundnummer Om det finns en kund som saknar kundnummer så raderas den. Här visas uppgifterna om den raderade kunden.
Betaldatum för leverantörsfaktura saknas, korrigerat med förfallodatum Om betaldatum saknas på en utbetalningsrad läggs detta till. Datumet som läggs till är fakturans förfallodatum. Skulle förfallodatumet saknas blir fältet tomt.
Betaldatum för kundfaktura saknas, korrigerat med förfallodatum Om betaldatum saknas på en inbetalningsrad läggs detta till. Datumet som läggs till är fakturans förfallodatum. Skulle förfallodatumet saknas blir fältet tomt.
Fakturadatum för leverantörsfaktura saknas, korrigerat med förfallodatum Om fakturadatum saknas på en leverantörsfaktura anges förfallodatumet som fakturadatum, under förutsättning att det finns ett korrekt förfallodatum.

Relaterade avsnitt

Installationsanvisning Visma Fakturering

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)