Hämta markerade underlag på nytt, kommando

Kommandot Hämta markerade underlag på nytt visas under Inköp - Inläsning underlag.

Det här kommandot väljer du om du vill radera tidigare uppgifter på ett inläst underlag och istället koppla underlaget med nya, uppdaterade uppgifter i programmet.

Det kan till exempel användas i fall du har:

  • lagt upp en ny leverantör och vill att den ska kopplas till flera underlag.
  • kompletterat leverantören med organisationsnummer.

Gör så här:

  1. Välj Inköp - Inläsning underlag.
  2. Markera de underlag du vill uppdatera med nya uppgifter från programmet.
  3. Välj kommandot Hämta markerade underlag på nytt.
  4. Klicka på Hämta på nytt.

Har du tidigare gjort ändringar på de markerade underlagen, kommer ändringarna att försvinna när du väljer att hämta underlagen på nytt.

Relaterade avsnitt