Sök mottagare e-faktura, kommando

Kommandot Sök mottagare e-faktura når du under Försäljning - Kunder.

Med detta kommando kan du söka i hela ditt kundregister efter vilka kunder som vill ta emot e-faktura från dig. När sökningen är klar markerar du vilka du vill skicka e-faktura till och utskriftsvalet för dessa kunder kommer då att ändras till E-faktura. Detta gäller för dokumenttyperna Faktura, Kreditfaktura och Räntefaktura. Nästa gång du skapar en faktura till någon av de här kunderna kommer utskriftsvalet att vara satt till E-faktura.

Vill du kontrollera om enstaka kunder vill ta emot e-faktura gör du det under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval och knappen Kontrollera.

Innan du utför kommandot är det bra om du kontrollerar att du har angett organisationsnummer på dina kunder.

Gör så här:

  1. Välj Försäljning - Kunder.
  2. Välj kommandot Sök mottagare e-faktura.

Nu visas en dialogruta med information om det finns kunder som inte har organisationsnummer och hur lång tid sökningen beräknas ta.

  1. Klicka på Starta sökning.

När sökningen är klar visas en dialogruta med en lista över de kunder som vill ta emot e-faktura från dig. Alla kunder i listan är förmarkerade.

  1. Se till att de kunder du vill skicka e-faktura till är markerade och klicka på Välj markerade.

Nu ändras utskriftsvalet till E-faktura för dokumenttyperna Faktura, Kreditfaktura och Räntefaktura. Du hittar inställningen under Försäljning - Kunder, fliken Utskriftsval.

Läs om hur du skickar e-faktura i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.