Snabbkommandon i malleditorn

Följande snabbkommandon kan du använda när du arbetar i malleditorn:

Ctrl+B Flytta objekt bakåt.
Ctrl+C Markera ett objekt och tryck på Ctrl + C för att kopiera och klistra in det nya objektet. Objektet placeras snett under det kopierade objektet.
Ctrl+D Markera ett objekt och tryck på Ctrl + D för att kopiera och klistra in det nya objektet. Objektet placeras rakt över det kopierade objektet.
Ctrl+F Flytta objekt framåt.
Ctrl+S Spara.
Ctrl+scrolla Tryck på Ctrl samtidigt som du scrollar med musen för att zooma in och ut i layoutfönstret.
Ctrl+Z Ångra. Du kan ångra 25 steg bakåt.
Ctrl+Y Gör om. Du kan göra om 25 steg framåt.
DEL Radera.
Högerklick I Layoutfönster: Högerklicka på ett objekt för att ta fram en meny där du kan välja att kopiera, radera, flytta fram eller flytta bak ett objekt.
Markera flera objekt Tryck på Ctrl och klicka med vänster musknapp på de objekt du vill markera.
Du kan även hålla vänster musknapp nere och dra markören runt de objekt du vill markera. Detta fungerar endast om fälten du vill markera inte har en ägare.
Piltangenter Använd piltangenterna för att stegvis flytta objekt. Kan användas för finjustering av objekt.
Scrolla Scrolla med musen för att rulla upp och ned i layoutfönstret.

Relaterade avsnitt