Förhandsgranska utskrifter

Innan du skriver ut eller sparar dokument/rapporter från ditt program har du möjlighet att förhandsgranska dessa. Funktionen Förhandsgranska fungerar lite olika beroende på vilket av dessa du väljer.

Förhandsgranska dokument

För att förhandsgranska ett dokument, till exempel en faktura, klickar du på knappen Förhandsgranska i utskriftsdialogen. Då öppnas ett nytt fönster där du kan se hur utskriften kommer att se ut. Från fönstret Förhandsgranska kan du välja att skriva ut, söka i utskriften, förstora/förminska utskriften eller gå till en specifik sida.

När du väljer att skriva ut från fönstret Förhandsgranska skrivs dokumentet ut enligt de inställningar du har gjort på kunden eller dokumentet. Ett dokument som skrivs ut via Förhandsgranska blir markerat som skickat. Vill du granska eller skriva ut ett dokument, utan att det blir markerat som skickat, gör du det via knappen Förhandsgranskning till pdf.

I programdelen Försäljning - Fakturahantering kan du se fakturan direkt i arbetsbilden. Du kan också använda kommandot Förhandsgranska om du till exempel vill kunna förstora fakturan.

Förhandsgranska rapporter

För att förhandsgranska rapporter och listor klickar du på knappen Bildskärm i utskriftsdialogen. Då visas fönstret Förhandsgranska. Här kan du välja att skriva ut till skrivare, förhandsgranska till pdf, söka i utskriften, förstora/förminska utskriften på bildskärmen eller gå till en specifik sida i utskriften.

Relaterade avsnitt