Hur gör jag när jag har avslutat mitt serviceavtal?

Ett serviceavtal gör att du kan använda ditt program fullt ut. Förutom att du får ett program som är uppdaterat med nya lagar och regler, får du även möjlighet att använda tilläggstjänster och integrationer som underlättar ditt dagliga arbete. Väljer du att inte förlänga ditt serviceavtal kan du inte längre nyttja det avtalet innebär. Tänk också på att det krävs ett serviceavtal om du av någon anledning skulle behöva ladda ner och installera programmet på nytt, till exempel om du byter dator.

När du avslutar ditt serviceavtal ändras din licensnyckel till en versionsbunden nyckel. Den gäller för den programversion du har när du avslutar ditt serviceavtal. Den versionsbundna nyckeln börjar gälla när din serviceavtalsperiod har löpt ut och du kan då behöva aktivera om ditt program. När dialogrutan Aktivering av programvaran visas klickar du på Aktivera och fyller i ditt kundnummer och organisationsnummer. Då görs en kontroll och din versionsbundna nyckel aktiveras. Därefter kan du arbeta vidare i ditt program.

Tänk också på att när du avslutar ditt serviceavtal kan du inte längre använda de tjänster du ha aktiverat. Det innebär till exempel att du inte längre kan skicka digitala fakturor och dokument och inte heller använda tjänster så som Visma Kreditupplysning eller Visma Scanner. Läs mer om vad du ska tänka på när det gäller detta i avsnittet Avaktivera dina tjänster.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.