Skapa ny post

När du ska lägga upp en ny post, t ex en ny kund eller leverantör, måste du alltid börja med att välja knappen Ny.

Om du är i listläget när du väljer knappen Ny visas en arbetsbild. Väljer du knappen Ny i kortläget töms normalt bilden och du kan lägga upp en ny post. Vill du använda snabbkommando för att skapa en ny post trycker du på Ctrl+N.

Relaterade avsnitt