Söka poster

Sök via kolumnerna i listläget

Överst i de flesta kolumner i programmets listlägen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Sökraden visas även under fliken Spårning i artikelregistret, kundregistret och leverantörsregistret.

  1. Öppna listläget i den programdel du vill söka i.
  2. Ställ markören på den översta raden i den kolumn du vill söka i.
  3. Skriv in ditt sökord eller ditt sökvillkor och tryck Enter. Du kan använda programmets olika sökvillkor och du kan även söka i flera kolumner samtidigt för att förfina din sökning.

När du har tryckt på Enter visas resultatet av din sökning i listan. Vill du göra om sökningen trycker du på F3 för att komma tillbaka till det senast använda sökfältet. Vill du rensa alla sökvillkor gör du det genom att högerklicka och välja Rensa urval eller trycka Ctrl+F3.

När ett sökvillkor är aktivt är sökraden grönmarkerad.

Sök via knappen Sök

Gör så här om du vill söka en post i list- eller kortläge:

  1. Klicka på knappen Sök eller använd snabbkommandot Ctrl+F.
  2. Klicka på listpilen i kolumnen Fält för att välja vilket fält du vill söka i.
  3. Ange dina sökvillkor.

Vill du till exempel söka på en del av ett ord använder du jokertecken (*). Jokertecknet ersätter ett valfritt antal tecken. Du kan inte använda jokertecken i numeriska fält.

Exempel: A* innebär att alla fält som börjar på A uppfyller villkoret. *AB  innebär att alla fält som slutar på AB uppfyller villkoret.

  1. Klicka på Markera eller Sök.

Den första post som uppfyller villkoren markeras eller visas. Om det inte är den post du söker kan du söka vidare.

  1. Klicka på knappen Sök framåt eller tryck på Ctrl+Pil ned för att söka nästa post.
  2. Klicka på knappen Sök bakåt eller tryck på Ctrl+Pil upp för att söka föregående post.

Om det inte finns fler poster som uppfyller villkoret i den sökriktning du har angett visas ett meddelande om det. För att vara säker på att du har sökt igenom hela registret, bör du söka i båda riktningarna.

Sökningen sker i den ordning som anges i fältet Ordningar.

Relaterade avsnitt