Skapa rapport via bokföringsrapportgeneratorn

Bokföringsrapportgeneratorn fungerar på så sätt att den tänker i radmall och kolumnmall. Läs mer om Bokföringsrapportgeneratorn.

Här är ett exempel på hur du gör en vanlig resultatrapport.

Radmall

För att bestämma vilken text och vilka summor som ska komma ut på rapporten använder du dig av radmall.

 1. Gå till Arkiv – Mallar/Rapportgenerator - Bokföringsrapportgenerator.
 2. Välj Öppna radmall och Ny (Ctrl+N).
 3. Du döper radmallen med ett Radmall nr och ett Namn, t ex nr 5 och namn Resultatrapport. Vid Radtext skriver du den text som ska skrivas ut, t ex 30 Försäljning.

Om det inte ska räknas ut något för denna rad, skriver du inget i fältet Funktion. Radkolumnen kommer automatiskt att räkna upp nummer i kolumnen Rad. Om du på nästa rad vill att det ska skrivas ut konto 3041 och dess summa, skriver du inget i fältet Radtext. I fältet Funktion skriver du LIST(3041).

Du kan skriva med både stora och små bokstäver. Sedan gör du likadant för konto 3042, 3051, 3052 och övriga konton som du vill att rapporten ska skriva ut.

 1. Efter dessa konton vill du ha en summering med en text som förklarar vad summan är. Då skriver du på Radtext det som ska skrivas ut, t ex: S:a försäljning. Vid Funktion skriver du SUM(3041:3052).

Du kan också använda dig av att summera rader. Om 3041 står på rad 2 och 3042 på rad 3 och 3052 på rad 4 kan du istället för SUM-kommandot skriva: r2+r3+r4.

Kolumnmall

Nu ska du skapa de olika kolumnerna, d v s denna period, ack saldo och föregående ack saldo.

Det gör du i kolumnmall.

 1. Avsluta radmall och välj Öppna kolumnmall.
 2. Klicka på Ny (Ctrl+N).
 3. Du döper kolumnmallen med ett Kolumnmall nr (t ex 2) och Namn (t ex Resultatrapport).
 4. Vid Kolumntext skriver du Denna period och trycker du på mellanslag några gånger, exempelvis 10 gånger och sedan skriver du #. På så sätt har du utökat bredden på kolumnen som annars bara hade blivit så bred som texten för Denna period är. Vid Funktion skriver du UTF(0), som är utfallet för den period som du sedan skriver ut rapporten för.
 5. Nu ska du ange kolumnen ackumulerat saldo. Du skriver på nästa rad i Kolumntext Ack saldo #. I Funktion skriver du UTG(0), som är det utgående saldot för året.
 6. I nästa kolumn vill du ha ut föregående år. Du skriver i Kolumntext Föreg års ack saldo # och vid Funktion skriver du UTG(-1).

För att kunna skriva ut din rapport går du ut från kolumnmallen.

Utskrift av rapport

I bilden som du kommer till markerar du Radmall nr 5 och i Kolumnmall, kolumnmall nr 2.

 1. Här väljer du utskriftsalternativ. Klicka på Bildskärm.
 2. Välj för vilken period du vill ta ut rapporten.

Relaterade avsnitt

Bokföringsapportgeneratorn (pdf)
Bokföringsapportgeneratorn
Skapa rapporter via rapportgeneratorn

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.