För över dina uppgifter till Visma eEkonomi

När du har köpt Visma eEkonomi kan du enkelt föra över dina uppgifter från Visma Förening till Visma eEkonomi. Klicka på den gröna knappen nedan så hjälper vi dig att flytta över företagsuppgifter, kunder, leverantörer, artiklar, obetalda kundfakturor (kundreskontraposter), obetalda leverantörsfakturor (leverantörsreskontraposter) och bokföringen för de två senaste bokföringsåren. På så sätt kommer du snabbt igång med ditt nya program!

Överföringen är i regel klar inom 48 timmar, helgfria vardagar. Det är viktigt att inte någon arbetar vidare i programmet under tiden. Tänk också på att gå igenom checklistan innan du tar hjälp med att föra över dina uppgifter.

Använder du IdrottOnline?

Om du har, eller tänker ha, en integration mot IdrottOnline i ditt Visma eEkonomi bör du inte föra över dina medlemmar och artiklar från Visma Förening. När du fakturerar från IdrottOnline kommer medlemmar och artiklar att läsas in till Visma eEkonomi. Har du då fört över dessa uppgifter från Visma Förening sedan innan, kommer det att skapas dubbletter. För att undvika detta är det bäst att inaktivera dina medlemmar och artiklar innan du startar överföringen till Visma eEkonomi. Det gör du enklast genom funktionen Massuppdatera i Visma Förening. Du markerar alla medlemmar respektive artiklar, väljer kommandot Massuppdatera, låser upp fältet Inaktiv och markerar det.

Skulle du få dubbletter i Visma eEkonomi kan du alltid inaktivera de gamla posterna i Visma eEkonomi allt eftersom du skapar fakturaunderlag i IdrottOnline.

Vill du läsa mer om hur kopplingen mellan Visma eEkonomi och IdrottOnline fungerar kan du göra det här.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Sökord: Byta program, Konvertera