Exportera SIE-filer

Programdelen finns under Arkiv - Export - SIE.

SIE står för Standardiserad Import Export. Med hjälp av den här funktionen kan du exportera ut uppgifter från Visma Förening till en SIE-fil som sedan andra program kan importera. På så sätt kan du använda SIE-filer för att föra över uppgifter mellan olika program.

Det finns olika typer av SIE-filer. Vilken typ du ska välja beror på vad du ska använda filen till senare och vad det program som ska läsa in filen klarar av.

SIE 1 Innehåller endast årssaldon, dvs årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen.
SIE 2 Innehåller periodsaldon, dvs all information från SIE 1 samt månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.
SIE 3 Innehåller objektsaldon, dvs samma uppgifter som SIE 2 men även saldon på objektnivå, t ex resultatenheter/kostnadsställen (ettåriga) och projekt (fleråriga). Har du inte angett något slutdatum för projekttiden kommer det inte med någon månadsbudget i den exporterade filen.
SIE 4 Innehåller transaktioner, dvs samtliga verifikationer för bokföringsåret. I en SIE 4-fil exporteras den slutgiltiga bokföringen. Borttagna verifikationsrader kommer inte med.
SIE 4B Är detsamma som SIE4, men här kommer även de borttagna verifikationsraderna med.

Gör så här för att exportera SIE-filer:

  1. Välj Arkiv - Export - SIE.
  2. Välj vilken SIE-överföring du ska exportera.
  3. Klicka på OK när du har gjort ditt val.

Programmet föreslår att filen (.SE) ska lägga sig i en SIE-mapp på din hårddisk och att filen ska heta som din förening heter. Programmet förkortar namnet till 8 tecken och skriver Ö som O och Å och Ä som A. Om du vill spara SIE-filen på något externt media eller i en annan mapp ändrar du detta. Nästa gång du exporterar en SIE-fil föreslås den sökväg du senast använde.

Om du inte har någon mapp som heter SIE får du upp en dialogruta med en fråga om en mapp för SIE ska skapas.

  1. Klicka på Ja om du vill skapa en SIE-mapp. Om du klickar på Nej får du välja att spara filen i en annan mapp. Vi rekommenderar att du väljer Ja.
  2. Klicka på Spara så exporteras din fil.
  3. Klicka på OK när exporten är klar.

Vill du exportera verifikationer för ett visst datumintervall väljer du istället Arkiv - Export - Verifikationer.

Relaterade avsnitt