Uppdatera programversion

I Visma Förening finns en funktion som vid programstart kontrollerar om du har den senaste versionen installerad på din dator. Om det finns en nyare version tillgänglig, laddas den ner till din dator och du får en fråga om du vill uppdatera till den. Du kan välja att göra uppdateringen direkt eller vid ett senare tillfälle. Du kan också välja att inte visa påminnelsen igen, då visas påminnelsen först när nästa nya programversion finns tillgänglig.

Via menyvalet Hjälp - Uppdatera programversion har du möjlighet att manuellt kontrollera om det finns nyare programversioner att installera. Om detta val inte visas i den programversion du har så laddar du ner och installerar den nya versionen via vismaspcs.se/support/ladda-ner. Läs mer i avsnittet Installationsanvisning Visma Förening.

Om du använder ditt program i nätverk går det endast att uppdatera till en ny programversion på serverdatorn.

Använder du ditt program tillsammans med Visma Integration bör du kontrollera med din integrationspartner så att integrationsprogrammen stödjer den nya programversionen innan du uppdaterar.

Får du ett meddelande om att inställningarna på din dator inte gör det möjligt att kontrollera i fall det finns en ny programversion väljer du Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster. Leta upp den tjänst i listan som heter Background Intelligent Transfer Service, är den stoppad startar du tjänsten genom att högerklicka på den och välja Starta. Nu kan prova att välja Uppdatera programversion igen.

Du ser vilken version du har installerad längst ner till höger i programmet.

Relaterade avsnitt

Installationsanvisning Visma Förening
Installation/Uppdatering - Vanliga frågor

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.