Länder

Du kan komma till registret över länder genom att välja Arkiv - Inställningar - Länder eller genom att klicka på listknappen i fältet Landskod/Land i någon av programmets arbetsbilder, t ex fliken Lev uppgifter i leverantörsregistret.

När du kommer till den här dialogen via en arbetsbild är möjligheterna något begränsade, du kan till exempel inte lägga till nya länder.

De länder som visas i den här listan är de länder som är valbara när du arbetar i programmet.

Du lägger till länder i listan via knappen Ny. Då visas en förteckning över länder med korrekta ISO-koder för respektive land. Du väljer vilka länder du vill importera till ditt landsregister genom att markera i kolumnen Importera och sedan klicka på knappen Plocka. Läs mer i avsnittet Importera länder.

Vill du ta bort ett land från listan gör du det via knappen Radera. När du raderar ett land försvinner det från listan i landsregistret, men ligger fortfarande kvar i förteckningen över länder så att du kan välja in det vid ett senare tillfälle om du vill. Installerar du en förening via en säkerhetskopia som använder länder som inte finns sedan tidigare, lägger programmet in de landskoder som saknas.

Registret över länder är gemensamt för alla förening du har upplagda i programmet.

Relaterade avsnitt