Ändra statistikuppgifter, kommando

Med hjälp av kommandot Ändra statistikuppgifter har du möjlighet att lägga in eller ändra statistikuppgifter för leverantörer, kunder och artiklar. För att kunna använda det här kommandot måste du vara i kortläget för registret.

Perioderna som visas styrs utifrån det årsavslut som är gjort för dina statistikuppigfter.

Relaterade avsnitt

Leverantörsstatistik - inköp, utskrift