Infoga/Ta bort bild, kommando

Du kan koppla en bild till din artikel i artikelregistret. Bilden visas endast i artikelregistret. Du kan infoga bilder i något av formaten jpg eller gif och det finns ingen storleksbegränsning.

Infoga bild

  1. Välj Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter.
  2. Välj kommandot Infoga bild.

Du kan också klicka på bildrutan eller högerklicka på bildrutan och välja Infoga bild för att lägga in en bild på din artikel.

  1. Välj den bild du vill använda och klicka på Öppna.

Den bild du infogar kopieras till mappen Bilder som är en mapp under företagsmappen. Bilderna i den här mappen tas med vid säkerhetskopiering av din förening.

Ta bort bild

  1. Välj kommandot Ta bort bild eller högerklicka på bilden och välj Ta bort bild.

Det är enbart kopplingen till bilden som tas bort. Bilden raderas inte från mappen Bilder.