Massuppdatera, kommando

Med hjälp av kommandot Massuppdatera kan du ändra uppgifter på flera poster samtidigt. Du kan bara använda kommandot när du står i listläge och kommandot blir inte aktivt förrän du markerat de poster du ska uppdatera.

Du markerar de poster du vill uppdatera genom att klicka i kolumnen Markering. Om du ska uppdatera en uppgift för alla poster kan du välja kommandot Markera alla. Om du vill ta bort de markeringar du gjort väljer du kommandot Avmarkera alla. Vill du göra förändringar på ett urval av poster kan du välja kommandot Markeringshjälp när du är i listläget. Läs mer om detta i avsnittet Markeringshjälp.

Har du markerat ett antal poster och stänger fönstret tas alla markeringar automatiskt bort.

Gör så här för att ändra en uppgift för flera poster samtidigt:

  1. Markera de poster du vill ändra.
  1. Välj kommandot Massuppdatera eller högerklicka i listan och välj Massuppdatera.
  2. Markera rutan Lås upp vid den uppgift du vill ändra.
  3. Ange det nya värdet.

Om knappen Markerade visas kan du klicka på den innan du genomför ändringen för att se vilka poster som kommer att uppdateras.

Läs mer om detta i avsnittet Markerade poster.

  1. Klicka på OK eller välj Alt-O för att genomföra uppdateringen.

Alla poster som kan uppdateras kommer att göra det när du klickar på OK. Om du har valt att uppdatera flera fält och något av fälten inte går att uppdatera, uppdateras inte posten alls. Om en eller flera poster inte kan uppdateras öppnas ett fönster med information om dels de fel som gjorde att uppdateringen inte kunde utföras, dels eventuella varningar. Vill du skriva ut denna information klickar du på knappen Skriv infolista.

Relaterade avsnitt

Markerade poster
Massuppdatera avtal

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.

Sökord: Sök och ersätt