Installera och återkopiera från säkerhetskopia

Installera från säkerhetskopia väljer du när du ska läsa in en säkerhetskopia. Återkopiera från säkerhetskopia används endast i undantagsfall. Du kan bara installera eller återkopiera en säkerhetskopia för en förening åt gången.

För att installera/återkopiera en säkerhetskopia till version 2017.1 eller senare, måste säkerhetskopian vara skapad i version 5.0 eller senare.

Relaterade avsnitt

Säkerhetskopiering
Säkerhetskopiering till olika media
Användning av lagringstjänster
Säkerhetskopiera aktiv förening/alla föreningar
Ta systemsäkerhetskopia
Återställ systemsäkerhetskopia
Bifoga säkerhetskopia via e-post
Spara säkerhetskopia via e-post
Hämta säkerhetskopia via FTP

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.