Bifoga säkerhetskopia via e-post

Om du ska skicka en säkerhetskopia via ditt e-postprogram till t ex din redovisningsbyrå ska du göra enligt följande. I detta exempel har vi använt Outlook Express eftersom det är ett vanligt e-postprogram. Om du inte har Outlook Express hittar du säkert liknande funktion i ditt e-postprogram.

Om du har engelsk version av Outlook Express står den engelska motsvarigheten till knappar och val inom parantes.

  1. Starta ditt e-postprogram.
  2. I menyraden väljer du Nytt e-postmeddelande (New Mail).
  3. Skriv in e-postadressen på raden Till (To).
  4. Skriv in vad det gäller på raden Ämne (Subject).
  5. Välj Infoga - Bifoga Fil (Insert - File Attachment). Dialogrutan Infoga fil (Insert Attachment) visas.
  6. Leta upp din säkerhetskopia.
  7. Klicka på Infoga (Attach).
  8. Klicka på Skicka (Send) för att skicka filen.

Relaterade avsnitt

Säkerhetskopiering
Säkerhetskopiering till olika media
Användning av lagringstjänster
Säkerhetskopiera aktiv förening/alla föreningar
Installera och återkopiera från säkerhetskopia
Ta systemsäkerhetskopia
Återställ systemsäkerhetskopia
Spara säkerhetskopia via e-post
Hämta säkerhetskopia via FTP

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.