EU periodisk sammanställning

EU periodisk sammanställning lämnas till Skatteverket. Företag som säljer varor och tjänster utan moms till köpare som är momsregistrerad i andra EU-länder, ska månadsvis lämna uppgift om värdet av dessa leveranser i en periodisk sammanställning. Den ska visa bara försäljning, inte inköp. På rapporten ska köparens VAT-nr med landskod finnas, samt värdet av leveransen.

Skattedeklarationen (momsrapporten) och den periodiska sammanställningen hänger ihop. Beloppen som finns i rutorna 35, 38 och 39 på skattedeklarationen ska vara lika med summan av leveransvärdena i den periodiska sammanställningen för samma period.

Den periodiska sammanställningen ska lämnas vanligtvis varje månad. Du ska lämna sammanställningen till Skatteverket senast den 20:e respektive 25:e i månaden efter försäljningen. Exempelvis ska sammanställningen för januari ha kommit till Skatteverket senast den 20 februari. Detta gäller när du skickar in blanketten. Skickar du via fil ska Skatteverket ha den senast den 25:e. Har du enbart lite handel med EU kan du ansöka om att få lämna rapporten varje kvartal istället.

Skriv ut rapporten

EU periodisk sammanställning skriver du ut via Utskrifter - Faktura - EU periodisk sammanställning.

För att fakturans belopp ska komma med på sammanställningen krävs följande under Försäljning - Fakturor:

 • Fakturan måste vara märkt för EU Periodisk sammanställning på fliken Medlems-/kunduppgifter.
 • Kundens VAT-nummer måste vara rätt angivet på fliken Medlems-/kunduppgifter. Ett korrekt VAT-nummer anges med landskoden först och därefter det tecken som VAT-numret består av exempelvis DK12454583.
 • Försäljningskontona som används på fakturan måste ha rätt momsrapportkod i kontoplanen. Detta gäller försäljningskontot på artikelraden, kontot för frakt och kontot för expeditionsavgift. Detta gör att rätt information även hamnar rätt på momsrapporten.
  • Värde av varor till EU-land -> momsrapportkod 35
  • Mellanman i trepartshandel varor -> momsrapportkod 38
  • Värde av tjänster till Eu-land -> momsrapportkod 39
 • Fakturan måste vara skickad. Kontrollera att Skickad - Faktura är markerat på fliken Faktura.
 • Fakturadatumet måste vara inom perioden du skriver ut sammanställningen för. Huvudregeln är att du ska skriva ut varje månad. Skatteverket ska ha sammanställningen senast den 20:e månaden efter. Har du istället ansökt om att rapportera kvartalsvis väljer du detta vid utskriften och då är perioderna:
  • Period 1 är januari, februari och mars.
  • Period 2 är april, maj och juni.
  • Period 3 är juli, augusti och september.
  • Period 4 är oktober, november och december.
  • Period 5 är hela året.
Visa exempel    

Gör så här för att jobba med en kund inom EU

Om du vill att dessa uppgifter ska komma upp automatiskt när du gör en faktura för en viss kund går du in under Försäljning - Medlemmar och lägger in de uppgifter som behövs.

 1. Välj Försäljning - Medlemmar och dubbelklicka på den kund som du vill göra ändringarna på.
 2. Lägg in kundens VAT-nummer i fältet VAT-nr på fliken Grunduppgifter. Observera att VAT-numret måste anges korrekt med landskoden först och ett antal tecken beroende på vilken landskod som anges (t ex DK12454583).
 3. Välj fliken Fler uppgifter.
 4. Markera Export och EU-kund med VAT-nr.

Nu kommer fakturor som du skapar för denna kund i fortsättningen automatiskt att få markering för EU periodisk sammanställning och VAT-nr på fakturan.

Tänk på att det är kundens inställningar när du skapar kundfakturan som avgör vad som förs över. Ändringar i kundregistret påverkar inte fakturor som redan är skapade.

På fakturan måste du markera om det gäller Mellanman i trepartshandel EU. Detta gör du på fliken Moms, konton under Försäljning - Fakturor.

Skapa fil

Du kan skapa en fil av din rapport som du skickar in till Skatteverket via deras hemsida.

 1. Markera Skapa fil när du valt Utskrifter - Faktura- EU Periodisk sammanställning. En sökväg till var filen ska sparas föreslås. Vill du ändra sökväg klickar du på listpilen.
 2. Klicka på Avsändarinfo för att ange dina kontaktuppgifter. Dessa sparas till nästa gång du skriver ut.
 3. När du skriver ut rapporten till skrivare skapas filen och du kommer automatiskt vidare till Skatteverkets hemsida där du skickar filen. För mer information om hur du skickar filen kontaktar du Skatteverket.

Relaterade avsnitt

EU periodisk sammanställning, utskrift