Medlemsetikett, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Register. Den kan till exempel användas som adressetikett på kuvert.

När du skriver ut medlemsetiketter kan du göra flera olika urval. Du kan till exempel välja att skriva ut Alla medlemmar, se avsnittet Medlemsetiketter - Alla. Du kan också välja att endast skriva ut medlemmar ur en viss medlemskategori eller en viss fri medlemskategori. Vill du skriva ut en medlemskategori markerar du rutan Medlemskategori eller en av de fria kategorierna och klickar på knappen Nästa för att fortsätta. Då visas nästa dialogruta där du kan välja vilken kategori och i vilken ordning den ska skrivas ut. Läs mer i avsnittet Medlemsetiketter - Medlemskategorier.

Om du markerar rutan Avancerad kan du göra egna urval för vilka medlemmar du vill skriva ut ett medlemsetikett för. Läs mer i avsnittet Medlemsetikett - Avancerad.

Du måste ha valt mallar för att kunna skriva ut medlemsetikett. Dessa hittar du under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Mallar, fliken Etikettmallar. Läs mer i avsnittet Etikettmallar.

Varje etikett har storleken 70x34 mm. För att passa A4-papper med en övre marginal på 12,5 mm ändrar du Y-justering till 12,5. Y-justering ändrar du under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Mallar, fliken Etikettmallar. Läs mer om hur du ändrar storlek på dina etiketter i avsnitten Etikettmallar, föreningsinställningar och Ändra utskriftsmall.

Relaterade avsnitt

Medlemsetiketter - Alla medlemmar, utskrift
Medlemsetiketter - Avancerad, utskrift
Medlemsetiketter - Medlemskategori, utskrift
Medlemsetiketter - Vald medlemskategori, utskrift

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.