Medlemskort, utskrift

Utskriften hittar du under Utskrifter - Register.

När du skriver ut medlemskort kan du göra flera olika urval. Du kan till exempel välja att skriva ut Alla medlemmar, se avsnittet Medlemskort - Alla medlemmar. Du kan också välja att endast skriva ut medlemmar ur en viss medlemskategori eller en viss fri medlemskategori. Vill du skriva ut en medlemskategori markerar du rutan Medlemskategori och klickar på knappen Nästa för att fortsätta. Då visas nästa dialogruta där du kan välja vilken kategori och i vilken ordning den ska skrivas ut. Läs mer i avsnittet Medlemskort - Medlemskategori.

Om du markerar rutan Avancerad kan du göra egna urval vilka medlemmar du vill skriva ut ett medlemskort för. Läs mer i avsnittet Medlemskort - Avancerad.

Medlemskorten innehåller uppgifter om medlemsnummer, namn och period.

Perioden som skrivs ut på medlemskortet anger du i fältet Aktuell period under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar, fliken Adressuppgifter m m.

Du måste ha valt mallar för att kunna skriva ut medlemskort. Dessa hittar du under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Mallar, fliken Etikettmallar. Läs mer i avnittet Etikettmallar.

Relaterade avsnitt

Medlemskort - Alla medlemmar, utskrift
Medlemskort - Avancerad, utskrift
Medlemskort - Medlemskategori, utskrift

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.