Versionsnyheter Visma Förening, version 2020.3/2020.31 - januari 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Förening.

Ny programdel - Inläsning underlag

För dig som tar emot e-fakturor och/eller arbetar med appen Visma Scanner, för att få in underlag till ditt program, har vi nu tagit fram en ny programdel - Inläsning underlag. Du hittar den nya programdelen under både Inköp och Bokföring.

I Inläsning underlag kan du läsa in både e-fakturor och underlag från Visma Scanner, för att sedan skapa leverantörsfakturor och verifikationer. De underlag som går att läsa in visas i en lista och du väljer själv vilka underlag du vill skapa leverantörsfakturor/verifikationer för. Underlaget har en status som hjälper dig att komplettera med uppgifter som eventuellt saknas.

Respektive underlag visas som en bild, så att du ser underlaget i sin helhet. Du får också ett förslag på hur det kan konteras, utifrån den information som finns tillgänglig. Du kontrollerar detta och konterar sedan klart underlaget. För leverantörsfakturor kan du även göra klart konteringen i arbetsbilden för leverantörsfakturor, efter det att underlaget har lästs in och dokumentet har skapats.

För scannade kvitton kan du använda konteringsmallar för att underlätta återkommande konteringar. Inställningen för vilka konteringsmallar som ska användas görs i företagsinställningarna. När det gäller konteringsmallar för leverantörsfakturor, så kan dessa läggas in på leverantören. Där finns sedan tidigare en inställning i själva konteringsmallen för just hanteringen av e-fakturor.

Läs mer i avsnitten Läs in underlag och Inläsning underlag, listlägeeller titta på filmerna Läs in e-fakturor och Skicka underlag till Visma Förening.

3 förbättringar för dig som vill bli mer digital

I den här versionen har vi gjort några förbättringar/förändringar som ska underlätta för dig i din resa att bli mer digital i ditt program. Vill du ha fler tips på hur du kan arbeta smart och bli mer digital i programmet hittar du det på vår hemsida - Mer digital i Visma Administration.

Ställ om och bli helt digital i din fakturering

Vill du slippa skriva ut, frankera och posta dina fakturor och istället låta Visma ta hand om detta? Visma kan också hjälpa dig att skicka fakturor som e-post eller e-fakturor till de kunder som önskar det. Inställningen för detta heter Skicka alla fakturor som e-dokument och du hittar den under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Min sida/internettjänster - Digitala fakturor och dokument.

Inställningen innebär alltså att när du skriver ut en faktura skickas den elektroniskt från ditt program och Visma levererar den sedan vidare till kunden, enligt det utskriftsval du har angett på kunden i kundregistret. Snabbt, smart och smidigt!

Läs mer i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post .

 

Har du kunder som vill ta emot e-faktura?

Det blir vanligare och vanligare att företag vill ta emot e-faktura från sina leverantörer som ett led i att effektivisera och värna om vår miljö. När du skickar en e-faktura innebär det att fakturan skickas elektroniskt från ditt program direkt till din kunds ekonomiprogram - Visma tar alltså hand om hela leveransen av din faktura, vilket underlättar både för dig och din kund.

Med hjälp av det nya kommandot Sök mottagare e-faktura kan du på ett enkelt sätt se vilka kunder i ditt kundregister som vill ta emot e-faktura från dig. Sökningen visar en lista med kunder och du får själv avgöra vilka du vill skicka e-faktura till. Utskriftsvalet för kunderna ändras till E-faktura och nästa gång du skapar och skriver ut en faktura tar Visma hand om den och levererar den direkt till din kunds program.

Ny utskrift för dig som vill börja ta emot e-fakturor

När du har bestämt dig för att börja ta emot e-fakturor från dina leverantörer behöver du informera dem om detta. Till din hjälp kan du då använda utskriften Begäran om e-faktura.

Du kan antingen skriva ut den på papper och skicka den till din leverantörer eller spara den som en pdf och skicka den via e-post.

Utskriften ser olika ut beroende på om du endast har markerat Ta emot e-faktura eller om du också har markerat Ta emot pdf-/pappersfaktura som e-faktura i föreningsinställningarna under Min sida/internettjänster - Digitala fakturor och dokument.

 

Brexit

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Under övergångsperioden har företag och privatpersoner haft möjlighet att förbereda sig på Storbritanniens utträde och från och med 1 januari 2021 kommer nya avtal och regler att gälla.

Har du kunder med landskod GB behöver du manuellt se till att fältet EU-kund med VAT-nr avmarkeras för dessa. Du hittar fältet i kundregistret på fliken Fler uppgifter och ändringen görs enklast genom en massuppdatering.

Läs mer i avsnittet Vad ska jag tänka på vid handel med Storbritannien efter Brexit?

Rättade och kända programfel

I avsnittet Kända fel - Visma Förening kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2020.31 och vilka som eventuellt kvarstår.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.