Versionsnyheter Visma Förening, version 2021.0 - mars 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Förening.

Förbättring i programdelen Inläsning underlag

Vi har nu gjort det möjligt att ändra storleken på de olika delarna i arbetsbilden för Inläsning underlag. Genom att dra i handtagen på de lodräta och vågräta linjerna kan du anpassa vyn så som du vill ha den. Du kan till exempel använda det lodräta handtaget för att visa ditt underlag lite större eller det vågräta handtaget för att justera storleken på tabellerna. Justeringarna du gör i arbetsbilden sparas per företag. Den här funktionen kommer att införas på fler ställen i programmet i kommande versioner.

Registervård

Från och med den här versionen är det endast användare som har behörigheten Systemoperatör som kan göra registervård i programmet.

Är ni flera användare som loggar in i föreningen, och behörighetskontrollen är aktiverad, är det endast användare med behörigheten Systemoperatör som kan göra registervård. Har föreningen inte behörighetskontrollen aktiverad, oavsett om ni är flera användare eller bara en, så har alla användare behörigheten Systemoperatör och kan därmed utföra registervård.

Nya kontoplaner

Programmet är uppdaterat med nya kontoplaner för BAS 2021.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättat:

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.