Visma Förening

Versionsnyheter Visma Förening, version 2019.3 - december 2019

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Förening.

Projekttid kan anges utan slutdatum

När du skriver in en projekttid under Bokföring - Projekt kan du nu göra det utan att ange slutdatum. Anges inget slutdatum kommer det inte att visas någon månadsfördelning under fliken Resultat/månad och Balans/månad. Om slutdatum saknas kommer det inte heller med någon månadsbudget när man exporterar till SIE 3.

Utökat antal tecken för artikelnummer

När du anger artikelnummer under Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter, kan det fältet numera innehålla 40 tecken, istället för som tidigare 16 tecken. Detta är ett önskemål som länge har funnits bland våra kunder.

Rättade och kända programfel

I avsnittet Rättade och kända programfel kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2019.3 och vilka som eventuellt kvarstår.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.