Versionsnyheter Visma Förening, version 2022.0 - mars 2022

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Förening.

Förenkla för dig och dina kunder med rekommenderade utskriftsval

Fler och fler väljer att ta emot e-fakturor för att arbeta effektivare och spara tid. I programmet har vi nu gjort det enklare för dig att se vilka av dina kunder som vill ta emot e-fakturor.

I programdelen Försäljning - Fakturahantering har kolumnen Rekommenderat tillkommit. Här visas på vilket sätt din kund vill ta emot sin faktura och du kan enkelt ändra utskriftsval direkt på raden i kolumnen Utskriftsval. Vill du byta utskriftsval för alla fakturor i listan, som har ett rekommenderat val, väljer du kommandot Använd rek. utskriftsval. Via kommandot får du också möjlighet att uppdatera kundregistret med de rekommenderade utskriftsvalen - ett enkelt sätt för att se till att dina kunder i fortsättningen får sina fakturor levererade på det sätt de önskar.

Vill du uppdatera kolumnen Rekommenderat kan du använda kommandot Kontrollera rek. utskriftsval.

Införda kundönskemål

Till den här versionen har vi haft möjlighet att införa några av de önskemål som finns i vårt forum:

Enklare att registrera leverantörsfakturor med OCR-nummer

När du markerar det nya fältet Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr på leverantören, kommer leverantörens fakturanummer automatiskt att kopieras till fältet OCR/Refnr när du registrerar din leverantörsfaktura. Ett önskemål som kommer att underlätta fakturaregistreringen för många.

Vill du att det här valet alltid ska vara markerat när du skapar nya leverantörer via Inköp - Leverantörer så markerar du Kopiera fakturanummer till OCR/Refnr under Inköp i föreningsinställningarna.

Kopiera och exportera tabellinnehåll i programdelen Utbetalningar

När du står i listläget för Betalningar - Utbetalningar kan du nu högerklicka och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll som på många andra ställen i programmet. På så sätt kan du kopiera innehållet och exportera det till Excel. En efterfrågad funktion som nu är införd.

Möjligt att göra urval i programdelen Utbetalningar

För att underlätta hanteringen kring utbetalningar har vi lagt till en urvalsrad i listläget under Betalningar - Utbetalningar. Genom urvalsraden kan du enkelt söka i de olika kolumnerna.

Sortera utbetalningar på Belopp kr

För att underlätta vid till exempel avstämningar kan du numera sortera dina utbetalningar efter Belopp i kr. Detta gäller i listläget under Betalningar - Utbetalningar och Betalningar - Utbetalningsarkivet.

Min sida/internettjänster byter namn till Mina tjänster

Under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar har Min sida/internettjänster bytt namn till Mina tjänster. Under Mina tjänster hittar du precis som tidigare dina inloggningsuppgifter till vismaspcs.se och du ser också vilka av Vismas tjänster du har tillgång till.

Nytt utseende för artikelkonteringarna i föreningsinställningarna

Under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Artiklar/lager - Artikelkonteringar kan nu artikelkonteringarna visas i ett listläge och ett kortläge. I kortläget ser du tydligt alla inställningar du kan göra för en artikelkontering. Du når kortläget genom att dubbelklicka på en rad eller genom att markera raden och klicka på ikonen för kortläget uppe till höger ovanför tabellen. I kortläget gör du inställningar för hur artiklar ska hanteras vid försäljning.

Rättade buggar

Supportforum