Inställning egenskaper i årsredovisningen

För att få utseendet på din årsredovisning precis som du vill ha det kan du dels göra generella inställningar och dels kan du definiera specifika egenskaper för ett dokument, dvs egenskaper för rubriker, texter, rader, celler eller kolumner.

I de fall du ändrar ett dokuments egenskaper eller då vissa rader eller celler får en specifik egenskap i samband med att årsredovisningen skapas, indikerar en liten blå triangel i högra hörnet av fältet/cellen att så är fallet:

image\H_ger.jpg

Gäller inställningen en rad visas triangeln i stället i det vänstra hörnet på raden:

image\Vanster.jpg

Detta är till för att lättare kunna identifiera var specifika inställningar har gjorts.

Egenskaper du kan ställa in:

Generella inställningar

De generella inställningarna gäller för alla årsredovisningar du gör i programmet. Detta ställer du in under programinställningar:

  1. Välj Arkiv - Programinställningar.

Relaterade avsnitt

Programinställningar
Årsredovisning, inställningar