Säkerhetskopiering

Om du arbetar med Visma Koncern via Visma Byråstöd eller Visma Advisor Connect gör du all säkerhetskopiering därifrån. Det finns även möjlighet att säkerhetskopiera inifrån Visma Koncern, vilket framför allt är aktuellt om du arbetar med programmet fristående.

Det är mycket viktigt att du regelbundet tar säkerhetskopior. Med programmets inbyggda funktion går det snabbt och smidigt att säkerhetskopiera uppgifterna för de företag du arbetar med.

Behandlar du större datamängder kan vi rekommendera att du använder en bandstation som automatiskt kan ta säkerhetskopior på din hårddisk med jämna mellanrum.

Hur ofta du bör ta säkerhetskopior beror på hur stora datamängder du hanterar. Du bör åtminstone säkerhetskopiera en gång i veckan, men helst bör du ta en säkerhetskopia varje dag.

Skapa en säkerhetskopia

För att skapa en säkerhetskopia gör du så här:

  1. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering.
  2. Välj Säkerhetskopiera.

En lista över de företag som finns inlagda visas.

  1. Markera det eller de företag du vill säkerhetskopiera.
  2. Klicka på knappen OK.
  3. Ange var säkerhetskopian ska sparas samt ange ett namn.

Programmet föreslår Visma Koncern och dagens datum men du kan själv välja ett annat namn. Du kan även spara säkerhetskopian till en server eller till ett USB-minne.

När säkerhetskopieringen är klar visas ett meddelande om detta.

Läs om hur du kan lagra dina säkerhetskopior i avsnittet Säkerhetskopiering till olika media.

Återställ en säkerhetskopia

Om olyckan är framme kan du behöva lägga tillbaka en tidigare skapad säkerhetskopia. Allt arbete som är gjort efter det att säkerhetskopian skapades kommer att försvinna och måste göras om. Arbetar du i nätverk, kontakta systemansvarig för att lägga tillbaka säkerhetskopian.

Gör så här för att återställa en säkerhetskopia:

  1. Välj Arkiv - Säkerhetskopiering.
  2. Välj Återställ säkerhetskopia.

Om hela backupfilen ska återställas väljer du Alla företag/bokslut, om det endast gäller ett urval av bokslut väljer du Välja Bokslut. För att avbryta återställningen klickar du på Avbryt.

I dialogrutan Välj säkerhetskopia att återställa skriver du in vilken enhet du vill kopiera ifrån.

  1. Välj enhet i fältet Leta i och leta dig fram till rätt mapp där säkerhetskopian är skapad.
  2. Klicka på Öppna. Återkopieringen startar. Du blir upplyst om när allt är klart.

Om du valt att välja bokslut som ska återställas får du en kontrollfråga för varje bokslut om återställning ska ske.

  1. Du tar ställning till om bokslutet ska återkopieras genom att svara Ja eller Nej.