Nyheter i Visma Koncern

Version 2024.0 Januari 2024

Du kan installera den senaste versionen genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Följande är uppdaterat i version 2024.0

Layouten i Företags- och Koncerntablå har uppdaterats så att beloppen på summeringsraderna nu skrivs med fetstil. Den första kolumnen har också flyttats närmare de andra kolumnerna. Förändringarna har gjorts för att det ska bli lättare att följa en rad i sidled.

Övrigt

Nu visas rätt sökväg till programmets datafiler under Systeminfo.