Versionsnyheter i Visma Koncern 2021.0 - januari 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Följande är uppdaterat i version 2021.0

Bolagsskatten sänks från 21,4% till 20,6 % för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2021 eller senare. I Visma Koncern föreslås bolagsskatten till 20,6 % från och med version 2021.0. Skattesatsen används vid beräkningar i företagstablån och i delen förvärvsanalys.

Procentsatsen för bolagsskatt hittar du i programmet under Företagstablå och knappen Inställningar.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.