Hur beräknas korttidsarbete vid föräldraledighet/sjukskrivning på deltid?

Om den anställde vid korttidsarbete ska arbeta 75 procent (det vill säga är föräldraledig eller deltidssjukskriven 25 procent) under de månader när stödet ska utgå, är det lönen efter avdrag för föräldraledighet eller sjukskrivning som anges i ansökan. Närvarokvoten är 100 procent (se räkneexemplet).

Exempel för anställd som är föräldraledig på deltid

Samma beräkning gäller för anställd som är deltidssjukskriven.

  • Stina har en tillsvidareanställning på 100 procent.
  • Under de som månader arbetsgivaren ansöker om stöd för korttidsarbete är det planerat att Stina ska vara föräldraledig 25 procent.
  • Stina tjänar vanligtvis 40 000 kronor i månaden men under föräldraledigheten får hon ut en lön som motsvarar 75 procent (30 000 kronor per månad).

Lönen vid korttidsarbete beräknas då på lönen 30 000 kronor i månaden på en närvarokvot av 100 procent.

Däremot beräknas arbetstiden utifrån 75 procent. Om Stina permitteras på nivå 3 (60 procents arbetstidsminskning) ska hon arbeta totalt 30 procent.

I Visma Lön 100 registreras frånvaron i ovanstående exempel så här:

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Använd snabbvalet Övrig frånvaro och markera Föräldraledighet.

Gäller frånvaron deltidssjukskrivning används snabbvalet Sjuk.

  1. Ange 25 vid fältet Procent av dag.
  2. Klicka på OK.

forsakringskassan.se kan du läsa om reglerna för ersättningar med anledning av coronaviruset. I vårt forum och på vismaspcs.se har vi samlat information om corona för dig som företagare.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.