Hur betalar jag ut retroaktiv lön?

Retroaktiv lön betalar du ut med snabbvalet Övriga tillägg/avdrag och löneraderna Retroaktiv lön, ej semestergr lön, Retroaktiv lön, semestergr lön och Retroaktiv lön, semestergr rörlig beroende på hur underlaget för semesterberäkningen ska påverkas. Beloppen som ska betalas ut behöver du räkna fram manuellt.

När retroaktiva löner ska beräknas måste du titta tillbaka på lönebesked som berör perioden för den nya lönen och beräkna hur mycket månadslön, timlön, sjuklön och övertidsersättning med mera som de anställda skulle haft enligt den nya förhandlade lönen och betala ut eller dra av mellanskillnaden.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.