Hur registreras sjukfrånvaro vid korttidsarbete?

Tänk på följande vid registrering av sjukfrånvaro i samband med korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering):

  • Första dagen i en sjukperiod ska alltid vara arbetsdag. Det är inte möjligt att göra en sjukanmälan på arbetsfri dag.
  • Sjukfrånvaron ska registreras som en sammanhängande period för att undvika flera karensavdrag under samma sjukperiod.
  • Sjukfrånvaron ska endast redovisas sammanhängande om sjukfrånvaron avslutas på en arbetsdag.
  • Om den anställde blir frisk på en arbetsfri dag avslutas sjukperioden den sista arbetsdagen som den anställde var sjuk.
  • Avdrag görs enligt planerad ordinarie arbetad tid. Det innebär att sjukavdrag dag 1-14 görs som om den anställde arbetade enligt sin vanliga sysselsättningsgrad men med den för korttidsarbetet reducerade lönen. Läs mer på srfkonsult.se.

Observera att det kan skilja sig åt mellan olika kollektivavtal hur detta hanteras. Vi rekommenderar därför att du alltid kontrollerar med ditt kollektivavtal hur olika typer av frånvaro hanteras vid korttidsarbete.

Här följer några exempel vid olika grader av korttidsarbete.

forsakringskassan.se kan du läsa om reglerna för ersättningar med anledning av coronaviruset. I vårt forum och på vismaspcs.se har vi samlat information om corona för dig som företagare.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.