Vad är sysselsättningsgrad?

Din sysselsättningsgrad, eller sysselsättningsandel, visar hur många procent du i genomsnitt jobbar under ett år. I nationella sammanhang visar sysselsättningsgraden hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som jobbar.

I programmet hämtas aktuell sysselsättningsgrad från arbetsschemat. När en anställd byter arbetsschema måste du ange datum för bytet för att programmet ska kunna beräkna en korrekt genomsnittlig sysselsättningsgrad. Det gör du under Lönearbete - Anställda, på fliken Lön.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.