Vad innebär det att ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade dagarna?

I januari 2023 kommer Visma Lön 100 att stängas ner, men programmet kan användas under hela 2022. Vi rekommenderar istället vår webbaserade tjänst Visma Lön Smart. Läs mer på vismaspcs.se.

Du väljer hur de sparade dagarna ska beräknas för ditt företag under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester genom att klicka på Ända semestervillkor.

Här förklarar vi hur beräkningen av semesterlönen för sparade dagar görs om rutorna Ta hänsyn till sysselsättningsgrad och ej semestergrundande frånvaro för sparad semesterdaglön (villkor 10) respektive Ta hänsyn till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade semesterdagarna(villkor 20) är markerade eller ej.

Semesterlagen rekommenderar att hänsyn inte ska tas till sysselsättningsgrad för intjänandeåret av de sparade dagarna. Därför är standard för nya företag att rutorna inte är markerade.

Uträkningarna syns på sammanställningen inför semesterårsavslutet för villkor 10 men inte för villkor 20. Detta visas endast vid semesteruttaget.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.