Varför stämmer inte antal semesterdagar i anställningsregistret när jag har gjort semesterårsavslutet?

I januari 2023 kommer Visma Lön 100 att stängas ner, men programmet kan användas under hela 2022. Vi rekommenderar istället vår webbaserade tjänst Visma Lön Smart. Läs mer på vismaspcs.se.

Vill du kontrollera hur värdet har räknats fram kan du titta på följande utskrifter under Utskrifter och rapportering- Utskrifter - Semester:

  • Underlag för semesterberäkning - Visar vilka värden som har använts vid beräkningen.
  • Sammanställning inför semesterårsavslutet - Visar värdena tillsammans med de olika beräkningsformlerna.

Om antalet semesterdagar inte stämmer när du har gjort semesterårsavslutet kan det bero på något av följande:

  • När semesterårsavslutet gjordes räknades de betalda dagarna ut enligt följande formel:
    ((Anst.tid i kal.dgr - FrvEjSemgr_Kaldgr) / ÅretsAntalDagar)) * Semesterrätt = Betalda semesterdagar
  • Har inte den anställde varit anställd under hela intjänandeåret eller haft ej semestergrundad frånvaro (hela dagar) under intjänandeåret så kommer den anställde inte att få fullt antal semesterdagar.
  • Om du har flyttat över ditt företags lönehantering till Visma Lön under året och har lagt in ingångsvärden kan antal dagar för Ej semestergrundad frånvaro, hela dagar vara felaktigt inlagda.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.