Registrera lönehändelser

Under löneperioden uppstår ofta avvikelser av olika slag som påverkar den utbetalade lönen. Det kan röra sig om avdrag vid exempelvis sjukdom eller vård av barn, men också tillägg som vid traktamente, OB-ersättning eller bonus.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser i kalendariet

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.