Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Om du har gjort fel i en tidigare utbetald lönekörning ska du göra en korrigering på kommande lönekörning så att lönebeskedet och arbetsgivardeklarationen stämmer överens med vad som blivit utbetalt.

Tänk på att det lägsta belopp som kan redovisas i en fältkod på arbetsgivardeklarationen är noll. Du kan inte redovisa ett minusvärde.

Om en fältkod har beräknats till ett belopp som är negativt för en anställd kan det innebära att bokföringsunderlaget inte stämmer med redovisningen hos Skatteverket.

Tänk också på att du kan behöva göra en omprövning av tidigare inlämnad arbetsgivardeklaration. Detta görs manuellt hos Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se.

Gör så här för att ändra en felaktig registrering som gjorts via snabbval.

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Markera den anställde i listan.
  3. Dubbelklicka på det felaktiga snabbvalet.
  4. Klicka på knappen Korrigera snabbval.

Knappen Korrigera snabbval är endast aktiv för snabbval som ingår i en avslutad lönekörning.

När du har valt Korrigera snabbval blir snabbvalet överstruket i kalendern vilket innebär att registreringen kommer att korrigeras på nästa lönekörning.

Klicka på knappen Visa korrigerade snabbval för att se de ursprungliga och korrigerade registreringarna. Här kan du även ta bort korrigerat snabbval genom att klicka på knappen Ta bort korrigering.

  1. Klicka på OK.
  2. Markera dagarna i kalendern om du vill lägga upp ett nytt snabbval.
  3. Välj det nya snabbvalet.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.