Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Visma Lön 100 har stängts ner. Vi rekommenderar istället vår webbaserade tjänst Visma Lön Smart. Läs mer på vismaspcs.se och i avsnittet Visma Lön 100 har stängts ner

Om du har gjort fel i en tidigare utbetald lönekörning ska du göra en korrigering på kommande lönekörning så att lönebeskedet och arbetsgivardeklarationen stämmer överens med vad som blivit utbetalt.

Tänk på att det lägsta belopp som kan redovisas i en fältkod på arbetsgivardeklarationen är noll. Du kan inte redovisa ett minusvärde.

Om en fältkod har beräknats till ett belopp som är negativt för en anställd kan det innebära att bokföringsunderlaget inte stämmer med redovisningen hos Skatteverket.

Tänk också på att du kan behöva göra en omprövning av tidigare inlämnad arbetsgivardeklaration. Detta görs manuellt hos Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se.

Gör så här för att ändra en felaktig registrering som gjorts via snabbval.

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Markera den anställde i listan.
  3. Dubbelklicka på det felaktiga snabbvalet.
  4. Klicka på knappen Korrigera snabbval.

Knappen Korrigera snabbval är endast aktiv för snabbval som ingår i en avslutad lönekörning. När du korrigerar ett snabbval blir registreringen överstruken i kalendern och korrigeras på nästa lönekörning.

För att se de ursprungliga och korrigerade registreringarna klickar du på det överstrukna snabbvalet i kalendern och väljer Visa korrigerade snabbval. Här kan du även ta bort ett korrigerat snabbval genom att klicka på knappen Ta bort korrigering.

  1. Klicka på OK.
  2. Markera dagarna i kalendern om du vill lägga upp ett nytt snabbval.
  3. Välj det nya snabbvalet.

På den lönekörning där snabbvalet tidigare var registrerat är nu det korrigerade snabbvalet överstruket. På nästa olåsta lönekörning visas det korrigerade snabbvalet med ett rött kryss. På nästa rad visas det nya snabbvalet.

Relaterade avsnitt