Anställda, fliken Anställning

Programdelen finns under Lönearbete - Anställda, fliken Anställning.

De val du gör på denna flik har stor betydelse för ditt arbete med lönerna. Inställningarna är bland annat viktiga för att du ska få ut rätt uppgifter på olika rapporter. Rätt inställningar underlättar också ditt arbete med lönerna. När du arbetar med snabbval för registrering av sjukfrånvaro och övertid med mera får du förslag på lönerader utifrån inställningarna du gjort i anställningsregistret.

Relaterade avsnitt

Arbeta med anställda
Löneutbetalning efter byte från timlön till månadslön eller tvärtom
Ej semestergrundande deltidsfrånvaro
Återanställ en tidigare anställd i företaget

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.