Semesterberäkning semestervillkor 30 - Säsongs-/Extraanställd med semesterersättning

Berör extraanställd personal där semesterersättning betalas ut direkt på varje lön, eller i samband med att en säsongsanställd "slutar" för perioden.

Inga semesterdagar kommer att beräknas. Du behöver inte ange någon semesterrätt på den anställde som följer detta semestervillkor. Inget semesterårsavslut görs.

Semesterskuldlistan

Belopp visas endast i kolumnen Semesterskuld intjänande betalda dagar. För detta semestervillkor arbetar man inte med semesterår eftersom varje period avslutas då semesterersättningen betalas ut. På en semesterskuldlistan är semesterperioden från och med föregående utbetalning.

Siw Eriksson har semesterersättning på 12 %, hon har vid utskrift av semesterskuldlista tjänat in en semestergrundande lön på 32000 kr och hon har ingen frånvaro, inte heller några rörliga delar att ta hänsyn till. Semesterskuldlistan beräknar då 32000 kr * 12 %, se exempel nedan.

Semesterersättning

((Semestergrundande lön+Semestergrundande rörlig lön+Värdering av frånvarotimmar)*Semesterlön%)

Procentsatsen för semesterlön hämtas i första hand från fältet Semesterlön % under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester i dialogen Ändra semestervillkor för semestervillkoret. Du kan också ange en personlig procentsats per anställd. Detta gör du under Lönearbete - Anställda på fliken Semester genom att markera Egen vid fältet Semesterlön och ange en annan procentsats.

Värdering av frånvarotimmar

Du kan välja vilken metod ditt företag ska värdera frånvarotimmarna på. Antingen kan du beräkna på en snittimlön eller timlönen/grundtimlönen. Detta val görs på semestervillkoret under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester.

Alt 1. Värdering av frånvarotimmar=Semestergrundande frånvarotimmar*snittimlön

Alt 2. Värdering av frånvarotimmar=Semestergrundande frånvarotimmar*timlönen/grundtimlönen

Beräkning vid enbart frånvaro

Timavlönad

(Semestergrundande frånvarotimmar * Timlön) * Semesterlön %

Månadsavlönad

(Semestergrundande frånvarotimmar * (Månadslön/ Avtalstid))* Semesterlön %

Relaterade avsnitt

Beräkningar semestervillkor
Byt semestervillkor
Arbeta med semester

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.