Bilförmån - nettolöneavdrag

Ett nettolöneavdrag är ett löneavdrag som görs direkt från nettolönen för en anställd. Avdraget påverkar varken den skattepliktiga bruttolönen eller arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren. Ett nettolöneavdrag innebär att den anställde betalar arbetsgivaren med beskattade medel och får därmed förmånsvärdet för en skattepliktig förmån reducerat med belopp upp till förmånsvärdet.

Exempel på när förmånsvärdet reduceras är när den anställde står för reparationer, besiktning, försäkring, fordonsskatt, extra utrustning, trängselskatt eller bekostar parkeringen av förmånsbilen vid arbetsplatsen.

Förmånsvärdet ska redovisas i ruta 013/133 - Skattepliktig bilförmånarbetsgivardeklarationen.

Nettolönebetalningen ska inte redovisas till Skatteverket.

Gör så här i programmet:

  1. Markera den anställde under Lönearbete - Anställda.
  2. Välj fliken Lön.
  3. Lägg in information om tjänstebil vid fältet Bilförmån om det inte finns inlagt sedan tidigare.
  4. Lägg in löneraderna Bilförmån avdrag och Betalt för bilförmån under Standardlönebesked.
  5. Ange det belopp som ska dras för bilförmånen från den anställdes nettolön.

Värdet i kolumnen Belopp blir negativt. Det kan se ut så här:

Om du har lagt in beloppen enligt exemplet i bilden ovan så blir det 500 kr i ruta 013/133 - Skattepliktig bilförmån.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.