Deltidssjukskriven och uttag av semesterdagar

Visma Lön 100 har stängts ner. Vi rekommenderar istället vår webbaserade tjänst Visma Lön Smart. Läs mer på vismaspcs.se och i avsnittet Visma Lön 100 har stängts ner

Här beskrivs hur du registrerar semester om en anställd är deltidssjukskriven.

För att det ska bli rätt avdrag i programmet måste du börja med att lägga in sjukfrånvaron för perioden och därefter lägger du in semesterdagarna.

Exempel på deltidssjukskrivning och semester

En anställd som är deltidssjukskriven 25 procent har i september månad tagit ut en semesterdag.

  1. Gå till Lönearbete - Kalendarium och dubbelklicka på den anställdes namn.
  2. Börja med att lägga in snabbvalet för sjukfrånvaron.
  3. Registrera nu semesterdagen genom att använda snabbvalet Semester, uttag.

I kalendariet kommer det sedan att se ut så här:

På lönekörningen kommer avdraget för semesterdagen att justeras så att avdraget endast avser 6 timmar av dagen. Detta beror på att sjukavdraget är 2 timmar och den anställdes normala arbetstid är 8 timmar/dag.

Relaterade avsnitt