Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Under Lönearbete - Anställda, fliken Lön, kan du under Genomsnittlig sysselsättningsgrad se hur sysselsättningsgraden varierat under semesteråret. Sysselsättningsgraden beräknas från arbetsschemat, om en anställd arbetar i snitt 20 timmar per vecka på ett företag där arbetstiden för heltid är 40 timmar blir sysselsättningsgraden 50 procent. Programmet räknar fram ett snittvärde för de anställda som bytt arbetsschema under semesterperioden. Genomsnittlig sysselsättningsgrad har betydelse för semesterberäkning.  

Semesterlagen för respektive kollektivavtal kan ha olika regler för hur semesterlönen ska räknas ut. Det kan gälla för anställda som har ändrat sin sysselsättningsgrad mellan intjänandeåret och semestertillfället. Om kundens kollektivavtal inte säger något annat så ska semestervillkor 10 - Semesterlagen, anställd med semesterdaglön användas när sysselsättningsgraden varierar.

För anställda som jobbar extra då och då rekommenderar vi att semestervillkor 30 - Säsongs-/Extraanställd med semesterersättning används. Detta semestervillkor genererar enbart utbetalning i pengar och inga semesterdagar.

För anställda med semestervillkor 20 - Månadslön med semestertillägg + rörliga delar kan du behöva justera den genomsnittliga sysselsättningsgraden manuellt om den anställde har haft deltidsfrånvaro som ej är semestergrundande. Till exempel om en anställd har varit sjuk över 180 kalenderdagar och är sjukskriven 25 procent.

Så här kan det se ut om en anställd bytt sysselsättningsgrad under intjänandeåret för semestern:

Beräkningen görs bara på den aktuella semesterårsperioden som i vårt exempel är 20XX-04-01 till 20XY-03-31.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.