Lönekörning

När du har skapat en ny lönekörning under Lönearbete - Lönekörningar ser du information om den lönekörning du skapat. Utbetalningsdatum och beskrivning anges som rubrik för lönekörningen och denna information visas också i listan över pågående och avslutade lönekörningar.

I fönstret visas en lista på de lönebesked som skapats i lönekörningen.

Listan visar bruttolön, preliminär skatt och nettolön för alla med fast månadslön eller timlön beräknad efter arbetsschema eller om det hämtats lönerader med belopp från Standardlönebesked i anställningsregistret. Om det är tomt i kolumnerna Bruttolön, Preliminärskatt och Nettolön beror det på att det ännu inte finns några registreringar på lönebeskedet.

Om du upptäcker att något inte stämmer så kan du ändra på lönekörningen genom att exempelvis lägga till eller ta bort lönebesked. Om du ångrar att du skapade lönekörningen kan du ta bort den i listläget.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.