Olika värde vid utbetald semester

Visma Lön 100 har stängts ner. Vi rekommenderar istället vår webbaserade tjänst Visma Lön Smart. Läs mer på vismaspcs.se och i avsnittet Visma Lön 100 har stängts ner

När en anställd ändrar sin sysselsättningsgrad eller har deltidsfrånvaro påverkar detta värdena när semester betalas ut. Här visar vi exempel på en anställd som går på semestervillkor 20.

Beräkning semesterlön vid ändrad sysselsättningsgrad

Om den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad från intjänandeåret inte är samma som den aktuella sysselsättningsgraden så kommer semesteravdraget och semesterlönen att skilja sig åt.

Eftersom semesterlönen (men inte semesteravdraget) tar hänsyn till sysselsättningsgraden så kommer semesterlönen att vara högre än semesteravdraget om den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad under intjänandeåret är högre än den aktuella sysselsättningsgraden. Var den anställdes genomsnittliga sysselsättningsgrad under intjänandeåret lägre än den aktuella sysselsättningsgraden kommer semesterlönen att bli lägre än semesteravdraget.

Beräkning för Semesteravdraget när den anställde har annan frånvaro samma dag

Om den anställde har annan frånvaro samma dag som den tar ut semester görs först ett avdrag för den övriga frånvaron. Semesteravdraget blir sedan resterande timmar den dagen. Detta kan inträffa om den anställde t ex är deltidssjukskriven och samtidigt tar ut semester.

Relaterade avsnitt

Arbeta med semester