Registrera tillägg och avdrag med Snabbval lönekörning - Övriga tillägg/avdrag

Ett smidigt sätt att registrera avvikelser i kalendariet är att använda programmets snabbval.

Vad som visas när du valt snabbvalet Övriga tillägg/avdrag beror på om du har pågående lönekörningar eller inte. Med detta snabbval kan du registrera på lönerader som inte ingår i något annat snabbval.

Gör så här för att registrera tillägg och avdrag i kalendariet med hjälp av snabbvalet Övriga tillägg/avdrag.

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Välj anställd i listan.
  3. Välj Snabbval, lönekörning - Övriga tillägg/avdrag i kalendariet.

Det har ingen betydelse vilken dag som är markerad i kalendariet när du använder snabbvalet Övriga tillägg/avdrag eftersom detta snabbval är inte knutet till ett visst datum. Information om att snabbvalet är använt visas på utbetalningsdatum för den aktuella lönekörningen.

Du kan välja om du vill att utbetalningen ska göras på aktuell lönekörning eller på nästa lönekörning.

  1. Markera en tom rad och klicka på registerknappen till höger i fältet i övre eller nedre delen av fönstret, beroende på om utbetalningen ska göras på aktuell eller kommande lönekörning.
  2. Välj lönerad för den utbetalning du vill göra.

Nu visas en lista med alla lönerader som går att välja på. Till höger i bilden finns information om den lönerad som är markerad i listan.

  1. Fyll i uppgifter om antal, enhet, á-pris och/eller belopp för den valda löneraden .
  2. Markera nästa rad, välj lönerad och fyll i uppgifterna om det finns fler avvikelser som ska registreras med detta snabbval.
  1. Klicka på OK.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser i kalendariet
Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.