Räkna ut timlön för månadsavlönad som ska byta till löneformen Timlön

Om en månadsavlönad ska gå över till timlön kontrollerar du vad ert kollektivavtal säger gällande hur man räknar om månadslönen till timlön. Om ni inte tillhör något kollektivavtal kan du använda följande formel för att få fram timlönen:

(Månadslön/Avtalstid)*(100/Aktuell Sysselsättningsgrad)

Avtalstiden i svenskt arbetsliv varierar mellan drygt 150 till 175 timmar. Avtalstiden är densamma varje månad hela året, oberoende av hur många arbetstimmar det är i respektive månad. Om ditt företag inte har något avtal och inte heller tillämpar ett visst branschavtal rekommenderar vi att du väljer 175 timmar som avtalstid.

Inställningar för avtalstid görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.