Registrera semesterersättning med snabbvalet Semester, ersättning

I januari 2023 kommer Visma Lön 100 att stängas ner, men programmet kan användas under hela 2022. Vi rekommenderar istället vår webbaserade tjänst Visma Lön Smart. Läs mer på vismaspcs.se.

Ett smidigt sätt att registrera avvikelser i kalendariet är att använda programmets snabbval.

Det har ingen betydelse vilken dag som är markerad i kalendariet när du använder snabbvalet Semester, ersättning eftersom detta snabbval är inte knutet till ett visst datum. Information om att snabbvalet är använt visas på utbetalningsdatum för den aktuella lönekörningen.

Gör så här för att registrera semesterersättning i kalendariet med hjälp av snabbvalet Semester, ersättning.

  1. Välj Lönearbete - Kalendarium.
  2. Välj anställd i listan.
  3. Välj Snabbval, lönekörning - Semester, ersättning i kalendariet.

Du kan välja om du vill att utbetalningen ska göras på aktuell lönekörning eller på nästa lönekörning.

  1. Markera den utbetalning du vill göra i övre eller nedre delen av fönstret, beroende på om utbetalningen ska göras på aktuell eller kommande lönekörning.

Vilka val du kan göra här beror på vilket semestervillkor den anställde har och inställningarna för de olika semestervillkoren under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Semester. Läs mer i avnittet Semester, företagsinställningar.

Varken lönerader eller belopp visas här, de visas bara på det aktuella lönebeskedet. En symbol på lönekörningens utbetalningsdatum visar att det finns en registrering gjord med snabbvalet.

  1. Klicka på OK.

Relaterade avsnitt

Registrera lönehändelser i kalendariet
Checklista när anställd slutar
Ändra felaktig registrering från tidigare lönekörning

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.