Semestertillägg/semesterlön utbetalt vid ett tillfälle

Visma Lön 100 har stängts ner. Vi rekommenderar istället vår webbaserade tjänst Visma Lön Smart. Läs mer på vismaspcs.se och i avsnittet Visma Lön 100 har stängts ner

Semestervillkor 10 och 20

Inför semestern väljer många företag att betala ut semesterlön till de anställda före semestern.

I Visma Lön 100 kan du inte i inställningarna för semestervillkoret välja om semestertillägget ska betalas ut i klump. (Detta går att göra för semestervillkor 20 i Visma Lön 300 och Visma Lön 600.) I Visma Lön 100 behöver du istället, t ex i juni, gå in under Lönearbete - Kalendarium och klicka på den anställde som ska få tillägget utbetalt. Klicka sedan på snabbvalet Övriga tillägg/avdrag. Här väljer du händelsen Utbetalning semesterlön i förskott under Lönerader. Skriv in hur stort belopp du vill betala ut i förskott och klicka på OK. Nu kommer detta med på en lönekörning.

Uttag av semesterdagar registrerar du sedan som vanligt när händelsen inträffar. När du sedan vill dra tillbaka förskottet, t ex i augusti, använder du samma händelse igen, Utbetalning semesterlön i förskott, och lägger in samma belopp i minus.

Semesterskuldlistan kommer inte att påverkas av förskottet.

Relaterade avsnitt

Arbeta med semester