Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift

Under Lönearbete - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift gör du alla inställningar som rör beräkning av skatt och arbetsgivaravgifter.

Fält markerade med * är obligatoriska fält som måste fyllas i för att du ska kunna registrera lön på den anställde.

Uppgifterna är bland annat viktiga eftersom de rör företagets skyldigheter gentemot Skatteverket. De uppgifter som du registrerar här bör vara de som finns på underlag i form av anställdas preliminära skattsedlar och jämkningsbesked.

Extra skatt

Om anställda vill att du ska dra extra skatt registrerar du lönerad Extra skatt under Standardlönebesked och skriver in det belopp den anställde vill att du ska dra utöver den vanliga skatteberäkningen.

På sidan Ekonomifakta på vismaspcs.se hittar du aktuella belopp för bland annat arbetsgivaravgifter, prisbasbelopp, brytpunkt för statlig inkomstskatt med mera.

Relaterade avsnitt

Arbeta med anställda
Ekonomifakta

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.